Samenwerken & Contracteren

Samenwerken & Contracteren

We leven in een samenwerkingseconomie. FM-organisaties worden geconfronteerd met complexe opgaves in hun domein die zij niet alleen kunnen realiseren. De traditie van transactioneel contracteren werkt belemmerend in een dynamische wereld waar wendbare en flexibele samenwerkingen noodzakelijk zijn.​ Hiervoor zijn volwaardige verhoudingen, waar de relatie centraal staat, noodzakelijk. Alleen volwaardige verhoudingen leiden daadwerkelijk tot waarde! 

De Praktijk voor Contracteren van Ifmec ondersteunt organisaties bij het organiseren, vormgeven en inrichten van volwaardige en betekenisvolle samenwerkingen. 

Graag horen we meer over uw uitdagingen met contracteren! Op onze beurt vertellen we u graag meer over onze aanpak. Maak vrijblijvend een afspraak (live of digitaal) met Rick Veurink, praktijkmanager bij de Praktijk voor Contracteren. 

Fotosessie 2023 (16)

Onze diensten:

Relationeel contracteren 
Wij helpen onze opdrachtgevers met het vormgeven van duurzame, bestendige samenwerkingen waar het contract een katalysator is in plaats van ballast. In een samenspel met inkopers, juristen en andere interne belanghebbenden creëren wij overeenkomsten waar zowel de onzekerheid, de samenwerking, de relatie als de governance en financiële en juridische elementen geborgd zijn. 

Begeleiden aanbestedingen en tenders 
Wij organiseren uitvragen vanuit de relationele oriëntatie. Wij ondersteunen onder meer bij inkoop– en aanbestedingsbeleid, ​het begeleiden van de aanbestedende dienst,​ het opstellen van het relationele contract, ​het implementeren van relationeel contractmanagement, contractanalyse, tendermanagement, bidmanagement en ook nemen wij volwaardig deel in bids en tenderteams. 

Inrichten van samenwerkingen en coalities 
Het contract is getekend, de champagne is ontkurkt. Maar dan begint de samenwerking natuurlijk pas echt. De Praktijk voor Contracteren ondersteunt haar opdrachtgevers bij het bouwen van succesvolle coalities van leveranciers en het inrichten en vastleggen van processen en procedures bij samenwerkingen (governance).